بازديد سرزده فرماندار خاتم ازچند اداره شهر هرات

بازديد سرزده فرماندار خاتم ازچند اداره شهر هرات 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته دولت به طور سرزده به چند اداره اين شهرستان رفت تا از وضعيت آن ها مطلع شود .

"محمدعلي شاه حسيني" به همراه امام جمعه شهر هرات از شهرداي و اداره فني حرفه اي اين شهر بازديد نمود و درجريان مشكلات و مسائل موجود در اداره و حوزه كاري  قرار گرفته و نحوه عملكردشان را مورد بررسي قرار داد.

ايشان با بيان اينكه دولت در راستاي خدمت رساني به ملت فعاليت مي كند از آنان خواست تا نهايت نيروي خود را براي حل مشكلات مردم و رسيدگي به درخواست هايشان به كار گيرند.