انجمن مشاهیر و مفاخر در خاتم راه اندازی می شود

انجمن مشاهیر و مفاخر در خاتم راه اندازی می شودسرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خاتم از راه اندازی انجمن مشاهیر و مفاخر در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم ، سید ذبیح ... موسوی با اشاره به تاکید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد درخصوص توجه به مشاهیر و مفاخر افزود : مقدمات کار جهت راه اندازی و فعالیت این انجمن در شهرستان در حال انجام است . وی شهرستان خاتم را در زمینه برخورداری از مشاهیر و مفاخر غنی عنوان و افزود : بسیاری از مشاهیر و مفاخر این شهرستان مربوط به دوره قاجار است که هر کدام آثار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته اند.
وی برگزاری همایش های بزرگداشت مفاخر و مشاهیر را از برنامه های پیشنهادی این اداره در آینده عنوان کرد.