اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه شش کشور در خاتم برگزارشد.

اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه شش کشور در خاتم برگزارشد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:این مسابقات به مدت سه روز در شهرستان خاتم برگزار شد. و تیم کرمان مقام قهرمانی،تیم دانشگاه آزادخاتم نائب قهرمانی  و تیم بسیج زارچ مقام سوم را کسب کردند.