نشست معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار با رئیس حوزه بانک صادرات استان یزد


"ابوالفضل خوشنویس" معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار طی نشستی با کبیری رئیس حوزه بانک صادرات استان دیدار و گفتگو کرد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " ابوالفضل خوش نویس" معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار طی نشستی  با  کبیری رئیس حوزه بانک صادرات استان ، رئیس بانک صادرات شهرستان و دیگر کارشناسان استانی دیدار و گفتگو کرد 

گفتنی است دراین نشست در خصوص  رفع موانع تولید شهرستان،امهال تسهیلات بند خ تبصره 33 و  پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضیان شهرستان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. آدرس کوتاه :