فرماندار خاتم خبر داد

مشکل آنتن دهی و ارتباطی روستای بروئیه خوانسار مرتفع می گردد


جواد میربهبودی فرماندار خاتم حل مشکل انتن دهی وارتباطی روستای بروئیه خوانسار و همچنبن نوسان اینترنت روستا های بخش مروست و چاهک  خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرستان خاتم

جواد میربهودی فرماندار خاتم در پایان نشست ویدئو کنفرانسی که با محوریت بررسی مسائل ارتباطی شهرستان با حضور  "زارع" مدیر مخابرات منطقه ای یزد، "پاکدل"  مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد از حل مشکل انتن دهی وارتباطی روستای بروئیه خوانسار و همچنین رفع مشکل نوسان اینترنت روستا های بخش مروست و چاهک  خبر دادآدرس کوتاه :