فرماندار خاتم: سلامت، امنیت، رقابتی بودن و مشارکت حداکثری چهار مولفه اصلی  انتخابات است


"جواد میربهبودی"فرماندار خاتم  در جلسه ستاد انتخابات شهرستان که با حضور مسئولین کمیته های ستاد تشکیل شد گفت : سلامت ، امنیت، رقابتی بودن و مشارکت حداکثری چهار مولفه اصلی انتخابات است که همه ما به عنوان مجری برگزاری انتخابات بایستی این چهار اصل ومولفه رادربرگزاری انتخابات سالم و قانونمند مدنظر ورعایت کنیم.

 
??️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد میربهبودی"فرماندار خاتم  در جلسه ستاد انتخابات شهرستان که با حضور مسئولین کمیته های ستاد تشکیل شد گفت : سلامت ، امنیت، رقابتی بودن و مشارکت حداکثری چهار مولفه اصلی انتخابات است که همه ما به عنوان مجری برگزاری انتخابات بایستی این چهار اصل ومولفه رادربرگزاری انتخابات سالم و قانونمند مدنظر ورعایت کنیم. 
??️میربهبودی افزود : یکی از اصلی ترین ماموریت ها و وظایف وزارت کشور و فرمانداری ها و بخشداری ها برگزاری انتخابات است که برای انجام آن باید از همه ظرفیت ها و توانمندی ها بهره گیری واستفاده شود .
??️وی با اشاره به لزوم زمینه سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات از جمله ایجاد زمینه رقابت سالم و حضور کاندیداها از گرایش ها و اقشار مختلف جامعه ، بیان کرد : در تحقق این مولفه ها جایگاه های مختلف دیگری مثل احزاب و گروه ها، نخبگان و معتمدین و دستگاه های نظارتی و اجرایی نیز نقش اصلی و تاثیرگذاری دارند . 
??️نماینده عالی دولت در شهرستان با تاکید بر رعایت کامل اصل بی طرفی مجریان انتخابات گفت : تمام مجریان و اعضای ستاد و کمیته های زیر مجموعه به رغم وجود گرایش های فکری و سیاسی باید بی طرف بوده و ضمن پایبندی کامل به این اصل در عمل نیز این مهم را نشان دهند . 
??️جواد میربهبودی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و شهرستان اظهار نمود : ویروس کرونا قطعا در تمام مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات تاثیر جدی خواهد داشت و ضروری است تمام برنامه ریزی ها متناسب با شرایط فعلی انجام شود .
در ابتدای جلسه نیز روسای کمیته ها  پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در راستای اجرای هرچه بهتر مراحل انتخابات بیان نمودند . 
??️لازم به ذکر است ثبت نام کاندیداهای شوراهای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین لغایت ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در بخشداری های مربوطه انجام خواهد شد.


آدرس کوتاه :