اذان صبح 04:40
طلوع آفتاب 06:11
اذان ظهر 12:58
غروب آفتاب 19:45
اذان مغرب 20:02
نیمه شب 00:18

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد