همزمان با هفته روستا و عشایر بازدید بخشدار از روستاهای دهستان ایثار

با عنایت به تعیین (15لغایت20مهرماه) به عنوان "روز روستا و عشایر " امروز فلاحتی بخشدار از روستاهای چنارناز،برزگر و کرخنگان بازدید به عمل آورد

همزمان با هفته روستا و عشایر بازدید بخشدار از روستاهای دهستان ایثار

با عنایت به تعیین (15لغایت20مهرماه) به عنوان "روز روستا و عشایر " امروز فلاحتی بخشدار از روستاهای چنارناز،برزگر و کرخنگان بازدید به عمل آورد و این روز را خدمت اعضای شورا و دهیاران این روستا تبریک گفت و درپایان به مسائل و مشکلات و پروژه های در دست اقدام پرداختند.

photo_2017-10-08_13-44-50.jpg photo_2017-10-08_13-45-34.jpg photo_2017-10-08_13-45-36.jpg photo_2017-10-08_13-45-40.jpg photo_2017-10-08_13-45-43.jpg photo_2017-10-08_13-45-46-1.jpg