صبح امروز نشستی  به منظور رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه جاده چنار ناز- خوانسار، پناهگاه حیات وحش بوروئیه و روستای بوروئیه، روستای خوانسار و همچنین تلویزیون دیجیتال این روستا  مورد بحث وگفت وگو قرار گرفت.


IMG_7112.JPG IMG_7112_001.jpg IMG_7116.JPG IMG_7116_001.jpg