به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جواد میربهبودی:در ابتدا آقاي مير بهبودي سرپرست فرمانداري ضمن عرض خير مقدم  به حاضرين در جلسه بيان داشت با توجه به اينكه در زمان فصل برداشت گندم هستيم  و گندم يك  محصول استراتژیک كه بايد صیانت و حراست گردد. بر لزوم روان سازی روند خرید و تحویل گندم از کشاورزان  و استفاده از همه ظرفيت ها توسط مراكز خريد  و جلوگيري از آسیب های احتمالی به محصول کشاورزان تاكيد نمود. وي افزود: گندم حاصل دسترنج یک سال کشاورز است که بایستی به موقع خریداری و بهای آن نیز به موقع پرداخت شود.

مير بهبودي  تصریح کرد : همزمان با خرید تضمینی گندم ، هماهنگی جهت حمل این محصول هم باید انجام شود تا در کار خرید گندم خللی ايجاد نگردد. خريد تضميني گندم و تحويل محصول به مراكز خريد تضميني دولتي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين امر همكاري و نظارت كافي در خصوص عدم خروج گندم از چرخه خريد قانوني را انجام دهند. ايشان در ادامه يادآورشد با توجه به شيوع بيماري كرونا در زمان خريد گندم پروتكل هاي بهداشتي نيز رعايت گردد.

ايشان در ادامه تاكيد نمودند جهت جلوگيري از دو نرخي شدن قيمت خريد گندم و پيشگيري از حضور دلالان و واسطه ها جهاد كشاورزي شهرستان  با همكاري دستگاههاي مرتبط نظارت و كنترل دقيق در اين امر لحاظ نمايد

در ادامه جلسه  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان در خصوص خریداری گندم از طریق سامانه سیفا گفت: کشاورزان باید اطلاعات و مشخصات خود را در سامانه ثبت نمايند. خرید گندم از افرادی که نام آن‌ها در این سامانه وجود دارد امکان پذیر است

ايشان در ادامه در خصوص سطح زير كشت گندم شهرستان ، تشكيل كميته برداشت غلات نظارت بر فعاليت مراكز خريد گندم اطلاع رساني به كشاورزان در خصوص نرخ تضميني و تحويل گندم به مراكز خريد  مطالبي را بيان نمودند.


IMG_4923_001 - Copy.jpg IMG_4924_001.jpg IMG_4925_001.jpg IMG_4927_001.jpg IMG_4928_001-2.jpg IMG_4931_001-2.jpg