انتخابات مجلس یازدهم با مشارکت حدود۶۰ درصدی باحضور حماسی مردم همیشه درصحنه شهرستان خاتم وتلاش ،همت واراده همه مسئولین ودست اندرکاران امربرگزاری انتخابات به بهترین شکل پایان پذیرفت .
اینجانب وظیفه خود می دانم از حضور پررنگ اقشارمختلف مردم شهرهای هرات ،مروست وروستاههای شهرستان وهمکاری مسئولین وکارکنان ادارات ،نهادها واعضای شورای تامین وزحمات همه عوامل برگزارکننده این رویدادسیاسی مهم در سطح شهرستان (هیاتهای اجرایی ، نظارت ،بازرسی ، مسئولین ۳۶صندوق اخذ رای ،محافظین شعب )وفعالین حوزه خبر و رسانه ،بویژه همکاران عزیز وبزرگوار خودم ،مسئولین کمیته های ۵ گانه ستاد انتخابات شهرستان(کمیته فناوری اطلاعات ، تبلیغات واطلاع رسانی ، پشتیبانی وتدارکات، امنیت و آموزش ) که باتمام توان و بیش از حد انتطار از ابتدای تشکیل ستاد انتخابات شهرستان وشروع کار اجرایی انتخابات در ساعات اداری وغیراداری بخصوص در روزهای پایانی منتهی به روز اخذ رای تاپاسی از شب تلاش نمودند  ومقدمات برگزاری انتخاباتی سالم ،قانونمند ،باشکوه ودرصحت سلامت ،آرامش وامنیت را فراهم نمودند تشکر وقدرانی نمایم.
تبریک ویژه به جناب آقای صباغیان نماینده فعلی مردم بزرگترین حوزه انتخابیه کشور که با عملکردمناسب و درخشانی که درطول چهارسال  دوره نمایندگی خود داشتند  باعث شد بار دیگرمنتخب و مورد اعتماد ووثوق مردم حوزه انتخابیه قراربگیرد تا همچنان شاهد پیشرفت و توسعه متوازن در سطح ۵ شهرستان این حوزه انتخابیه باشیم.
جوادمیربهبودی معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی ورییس ستاد انتخابات شهرستان خاتم


dsds_2-1.JPG