با حضور فرماندار خاتم صورت گرفت؛

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه های نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش

در راستای پیگیری و زمینه سازی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام؛ بازدید از پروژه های نیمه تمام حوزه آموزش و پرورش شهرستان خاتم با حضور فرماندار، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است در جریان بازدید از این پروژه ها  «جواد میر بهبودی» فرماندار خاتم با تاکید بر اولویت دولت برای تکمیل پروژه های عمرانی، توجه ویژه به پروژه های آموزشی را خواستار شد.

در ادامه نیز «جواد ذاکر» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نسبت به ایجاد و تکمیل برخی پروژه ها ازجمله کتابخانه پرفسورسمیعی، مدرسه بیهقی و ولیعصر چاهک، مدرسه سایت مسکن مهر و پژوهش سرای دانش آموزی هرات  تا دهه فجر سال جاری اعلام حمایت و مساعدت کرد.