بازدید فاضلی فرماندار شهرستان ازعملیات ساخت جاده عشایری گرمه علیا در دهستان ایثار

به مناسبت روز روستا فاضلی فرمانداربه اتفاق فلاحتی بخشدارمروست ازعملیات ساخت جاده عشایری گرمه علیا در دهستان ایثار که از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در حال اجرا می باشدبازدید نمود.
photo_2019-10-12_08-47-53_001.jpg