بازدید فاضلی فرماندارشهرستان خاتم از محل پرورش ماهی قزل آلا

فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق فلاحتی بخشدار مروست دهیار و اعضای شورای اسلامی کرخنگان از محل پرورش ماهی قزل آلا در مزرعه جرمق علیا دهستان ایثار بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فاضلی در این بازدید افزود: مهمترین عامل برای ایجاد و راه اندازی طرح های اشتغالزا و اقتصادی داشتن انگیزه و مصمم بودن بر اجرای آن است ، و اصلی ترین نکته شروع توان مالی نیست بلکه اراده و خواستن برای رسیدن به هدف است.