بازدید بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: رضا تاج آبادی از پروژه های در حال ساخت در دهستان چاهک بازدید نمود