به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،طي مراسمي با حضورملاعباسي سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان يزد و مهندس زاده رحماني فرماندار خاتم و جمعي ديگر از مسئولين،كتابخانه  عمومي حضرت امام حسين (ع) هرات افتتاح شد .

با افتتاح اين كتابخانه كه در حال حاضر با 4 هزار جلد كتاب تجهيز شده ، بخشي از مشكلات مربوط به حوزه كتاب و كتابخواني در اين شهر حل مي شود

سرپرست اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان، قبل از آن نيز در محل فرمانداري خاتم با فرماندار اين شهرستان ديدار و گفت و گو كرد.

تجهيزات كتابخانه هاي عمومي شهرستان، ارتقا درجه كتابخانه ها، پيگيري گازرساني به كتابخانه هاي عمومي شهيد صدوقي مروست و امام حسين(ع) هرات، پيگيري  تملك زمين جهت احداث كتابخانه هاي چاهك و شهيد صدوقي مروست  و پيگيري جهت احداث سرويس هاي بهداشتي كتابخانه عمومي كرخنگان از مهمترين مواردي بود كه در سفر سرپرست اداره كل كتابخانه ها به آنان پرداخته شد .