رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛

آمادگی کامل شهرستان خاتم در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجل شورای اسلامی

میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم از آمادگی کامل شهرستان خاتم در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:جواد میربهبودی