بازدید فرماندار خاتم از حوزه کنکور سراسری تجربی

علی اکبریان فرماندار خاتم به اتفاق شکیبا مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه  کنکور سراسری تجربی بازدید نمودند. گفتنی است: در کنکور  سراسری سال جاری 618 داوطلب در رشته های علوم انسانی، هنر،ریاضی، تجربی و زبان با یکدیگر رقابت می کنند.