️نشست مشترک فرماندار خاتم با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

"جواد میربهبودی"فرماندار خاتم در نشستی با "صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  خواستار دستور تسریع در شروع عملیات اجرایی پروژه  بیمارستان ٩۶تختخوابی هرات ومساعدت در تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام حوزه درمان بویژه پروژه توسعه بیمارستان شد.
شایان ذکراست ؛ پروژه بیمارستان ٩۶تختخوابی هرات دارای ۵۵میلیارد ریال اعتبار بوده و پروژه توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی ازپیشرفت فیزیکی ۵٠درصدی برخوردار میباشد