ثبت ۲۵ درصد از اراضی کشور در طرح ملی کاداس

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در سفر خود به شهرستان خاتم گفت: ۲۵ درصد از اراضی کشور در طرح ملی کاداس ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:طرح کاداس یک طرح ملی است و نقش مهمی در مدیریت زمین‌های کشور دارد. اجرای کامل این طرح موجب نظم و امنیت بیشتری در عرصه زمین و مسکن خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح کاداس باید به مدت ۵ سال در کشور اجرا شود، افزود: اجرای طرح کاداس نیاز به تامین اعتبار دارد ولی این طرح از سوی دولت اعتبار اختصاص نیافته و بر این اساس به صورت نیمه تمام باقی مانده است.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اداره ثبت اسناد و املاک کشور با اختصاص 20 درصد از اعتبار طرح داکاس، 25 درصد از اراضی کشور را در این طرح به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به اجرای تحول دستگاه قضایی گفت: طرح تحول دستگاه قضایی دارای محور‌هایی است که مهمترین محور‌های این طرح تکریم ارباب رجوع و تکریم همکاران است. با توجه به اینکه دستگاه‌های قضایی مرجع و پناهگاه مردم به شمار می آید، باید نوع برخورد و رفتار در شأن و شایسته مردم باشد.
خداییان از پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد، تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از دیگر محور‌های مهم در طرح تحول دستگاه قضایی برشمرد.
وی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت زندان ها گفت: زندان جای افرادی است که عدم حضور آنان در حبس سبب مبدل شدن جامعه به زندان برای سایر افراد می شود. دستگا‌ه قضایی نباید هر کسی را با تخلف و جرمی که مرتکب می شود به مجازات حبس محکوم کند بلکه از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید.
فاضلی فرماندار شهرستان خاتم هم ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها وپتانسیل‌های شهرستان خواستار تعیین تکلیف زمین‌های وقف شهر مروست، نصب دوربین‌های امنیت در اداره دادگستری شهر هرات، ارتقاء بازداشتگاه شهرستان به زندان، احداث ساختمان جدید برای دادگاه شهر مروست، احداث ساختمان ثبت اسناد و املاک شهر مروست و راه اندازی اداره تعزیرات در خاتم شد.
عکس و خبر:سمانه حیدری