گزارش تصويري بازديد فرماندار از منازل جمعي از زوار حج امسال (دهستان چاهك)