گزارش تصويري بازديد فرماندار از فاز دوم مسكن مهر هرات