پیام تبریک فرماندارشهرستان خاتم بمناسبت روز محیط بان

فرجام فاضلی فرمانداری شهرستان خاتم روز ملی ملی محیط بان را برمحیط بانان فداکار و حافظان حریم مقدس طبیعت و تنوع زیستی این سرزمین تبریک گفت: