نشست میربهبودی فرماندار خاتم بامدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری پیرامون تسهیلات تبصره ١۶قانون بودجه سال ٩٩و اعتبارات دهیاریها وروستاهای فاقد دهیاری برگزار شد.
WhatsApp Image 2020-11-26 at 20.17.10.jpeg