نشست میربهبودی فرماندار خاتم بامدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم طی نشستی باذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ورخسار پور معاون ایشان در خصوص سفر چند روز اخیر به شهرستان خاتم وبازدید از پروژه های نیمه تمام، پیگیر برآورد وتخصیص اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه ها شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: دراین نشست میربهبودی ضمن تشکر از حضور ذاکر وهمکارانشان در سفر چند روز اخیر به شهرستان خاتم وبازدید از پروژه های نیمه تمام، پیگیر برآورد وتخصیص اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های پژوهش سرای دانش آموزی هرات، مدارس سایت مسکن مهر هرات، عشایری ولی عصر کندر، قیطاس حیدری ، کتابخانه پرفسور صمیمی ومرمت سالن ورزشی چاهک وهمکاری در افزایش کلاس درس  مدارس روستایی شهرستان شدند.
ایشان همچنین  تصریح نمود برنامه ریزی لازم برای آماده سازی این پروژه ها در دهه فجر صورت گیرد.