طبق روال یکشنبه ها؛

برنامه ملاقات مردمی فاضلی فرماندار شهرستان خاتم برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در راستای خدمتگزاری هر چه بهتر به مردم شریف شهرستان ، تکریم ارباب رجوع و در ادامه ملاقات های مردمی فاضلی  فرماندار با شهروندان، طبق روال یکشنبه هر هفته ، فاضلی در  محل دفتر خود میزبان اقشار مختلف مردم بودند و ضمن دیدار چهره به چهره با مردم، پای در دل آنها نشست .