به گزارش روابط عمومی فرمانداری خااتم: دراین المپیاد تیم های شرکت کننده در7 رشته ورزشی(ژیمناستیک،اسکیت ، طناب زنی،رقص پا،حلقه زنی، هفت سنگ ، بدمینتون، شرکت نمودند


IMG_5000_001.jpg IMG_5004_001.jpg IMG_5006_001.jpg IMG_5010_001.jpg IMG_5011_001.jpg IMG_5014_001.jpg IMG_5015_001.jpg IMG_5023_001.jpg IMG_5015_001-1.jpg IMG_5028_001-1.jpg IMG_5030_001.jpg IMG_5036_001.jpg IMG_5048_001.jpg IMG_5051_001.jpg IMG_5059.JPG IMG_5059_001.jpg IMG_5059_001-1.jpg IMG_5068_001.jpg