جلسه توجیهی مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه توجیهی مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه درشهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرایی و باحضورمیربهبودی رئیس ستادانتخابات شهرستات،مسئول کمیته امنیتی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فرجامفاضلی رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان بیان کرد:چهار کلیدواژه مشارکت حداکثری، امنیت، قانونمداری و رعایت اصل بی طرفی در دستور کار مجریان انتخابات است.

وی بیان کرد:مجریان انتخابات شهرستان قانونمداری و بی طرفی را به عنوان یک اصل رعایت خواهند کرد و با تمام توان برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم تلاش می کنند.

در ادامه میربهبودی رئیس ستاد انتخابات اظهارکرد:مسئولیت کاربران در شعب اخذ رای بسیار مهم و حساس است، که میبایست کاربران از ابتدای شروع اخذ رای و تاساعات پایانی تسلط و دقت کامل در انجام فرایند های اخذ رای داشته باشند ووظایف خود را به خوبی انجام دهند.

ایشان بیان مود:انتظاری که از مسئولین ستادهای تبلیغاتی داریم، رعایت قانون انتخابات و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم است.

 

عکس و خبر/سمانه حیدری