برگزاری اولین ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان خاتم

اولین ستاد باز آفرینی شهری شهرستان خاتم با حضور شفیع زاده مشاور معاون وزیر راه وشهرسازی،دانشگر معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان،فاضلی فرماندار ،محمودی(معاون عمرانی)،بخشدار مرکزی وجمعی از مسئولین شهرستان خاتم در خصوص برنامه ها و طرح های در دست بررسی واقدام شهرستان بحث و گفت وگو شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این برنامه ها و طرح های در دست بررسی و اقدام این شهرستان از جمله