بازدید فاضلی فرماندارشهرستان خاتم از جاده روستایی دهستان ایثار

فرجام فاضلی به اتفاق بخشدار مروست از از عملیات ساخت جاده روستایی گرمه علیا در دهستان ایثار بازدید نمودند. گفتنی است:اعتبار هزینه شده در این پروژه از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در حال اجرا میباشد