بازدید سرپرست فرمانداری خاتم ز پروژه ساخت مسیراصلی راه ارسنجان، کره ای، هرات،

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق فرماندار شهرستان سرچهان فارس، معاون برنامه ریزی وهماهنگی امورعمرانی فرمانداری ورئیس اداره راه وشهرسازی خاتم از پروژه ساخت مسیراصلی راه ارسنجان، کره ای، هرات،

به گزارش روابطئ عمومی فرمانداری خاتم  : این پروژه ازپروژه های ملی در دست اقدام از سمت فارس است که مسئولین شهرستان  پیگیر اجرای این پروژه ازسمت مرکز شهرستان به سمت کره ای می باشند تا با استفاده از ظرفیت ردیف اعتباری پروژه مسیر حوزه شهرستان خاتم  تعریض وساماندهی شود.

WhatsApp Image 2020-08-03 at 22.03.18.jpeg