اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات درخاتم

اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان خاتم با حضور برزگرمسئول کمیته فناوری و اطلاعات و جمعی ازسرگروه کاربران انتخابات در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.