الویت های شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفت

جلسه کارگروه توسعه شهرستان با موضوع بررسی اولویت شهرستان به ریاست میربهبودی فرماندار و با حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، سجادی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، آخوندی مدیر کل منابع طبیعی ، شریفی معاون فنی مرکز بهداشت استان ، مظفری معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان ودیگر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد