آگهی نشانی شعب اخذ رأی در شهرستان خاتم

در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه کسانی که واجد شرایط رأی‌دادن هستند می‌رساند که برای ثبت‌نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود، به یکی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.
آگهی انتخابات مجلس یازدهم  حوزه مهریز(3).pdf