آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن تقدير و تشكر از مسئولين و كارشناسان تصريح كرد يكي از بركات جمهوري اسلامي ايران توجه به مناطق محروم بوده است شما خود مستحضريد كه اين شهرستان قبل از انقلاب از ده و دهستان به بخش نهايتاً شهرستان ارتقاء پيدا كرد و خدمات بسيار خوبي نيز انجام شده است البته خود بيشتر در جريان خدمات دولت نهم و دهم هستيد ازآغاز دولت نهم شاهد سفر پر خير وبركت رهبر معظم انقلاب مدظله العالي از استان بوده ايم كه الحمدا... مصوبات خوبي را براي اين شهرستان داشته و اجرا نيز شده است سفرهاي اول و دوم رياست محترم جمهوري نقطه عطفي در تاريخ شهرستان محسوب مي شودوپروژه هايي همانند سد هرات ،گازرساني به شهرها ،استخر سرپوشيده هرات ،سالنهاي ورزشي .... از جمله اين پروژه ها بوده است .البته گازرساني با پيگيريهايي كه داشته ايم انشاءا... انجام خواهدشد .

در خصوص مسائل و مشكلات ديگر در كليه دهستانها به اتفاق مديران شهرستان سفر داشته ايم و مسائل و مشكلات را بررسي و مصوباتي در جهت رفع اين مشكلات داشته ايم .و خدا را شاكريم كه توفيق خدمت به مردم را به ايشان عطا نموده بخصوص در دولت عدالت محور دكتر احمدي نژاد كه با تمامي توان در جهت رفع محروميت مناطق محروم تلاش نموده وخواهد نمود .ودر ادامه  افزود ازخصوصيت ممتاز چاهك فهم و درك بالاي مردم اين منطقه است اين منطقه ريشه دار و داراي ميراثي كهن مي باشد قرنها پيش كارخانه اسلحه سازي و ذوب آهن در اين دهستان رواج داشته است . انشاءا... كه بتوانيم در شان اين مردم و دهستان تلاش نموده و آنها را به جايگاهي كه لايق آنهاست برسانيم .

در ادامه گزارش بازديد از روستا ها و مصوبات آن به شرح ذيل مي باشد .

روستاي وليعصر كندر:

 ابتدا از مركز مخابرات روستا بازديد و در ادامه از معابر روستا يي و پروژه هاي بيناد مسكن نيز بازديد و دهيارروستا مسائل و مشكلات را ارائه كه تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد.

مقررگرديد كميته امداد امام خميني (ره) نسبت به پرداخت قبوض آب ، برق ،تلفن خانواده هاي تحت پوشش اين روستا اقدام نمايد .

مقرر گرديد شبكه بهداشت و درمان هفته اي يك روز كامل جهت انجام امور بهداشتي در آن روستا مستقرگردد.

مقررشد آموزش و پرورش نسبت به ديوار كشي و محوطه سازي مدرسه روستا اقئدام لازم معمول نمايد .

مقررگرديد دهياري روستا با نمايندگي توزيع نفت مشتركاًنسبت به خريد پمپ نفت اقدام نمايند.

مقررشد اداره برق نسبت به اعطاي امتياز برق جايگاه نفت روستا مساعدت لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد اداره راه ترابري مطالعه راه روستايي وليعصر كندر را به روستاي خوانسار  در سال جاري انجام و نسبت به تامين اعتبار و ساخت ان در سال آينده اقدام لازم معمول نمايد.

مقرر گرديد ادرات برق ،آبفار روستايي مخابرات و غيره ....نسبت به ارائه خدمات به پروژه هاي مسكن روستايي اقدام لازم معمول نمايند .

مقررشد منابع طبيعي  زمين مورد نياز فوتبال را به دهياري تحويل و اداره راه نسبت به تسطيح زمين مذكور اقدام نمايد .

مقر شد تربيت بدني نسبت به تحويل وسايل ورزشي (توپ و تور.....) به دهياري روستا اقدام لازم معول نمايد.

شهرياري عليا :

در اين روستا ابتدا از مركز مخابرات ICT بازديد و در ادامه از مدرسه روستا بازديد وو فرماندار با دانش اموزان صحبت و مسائل و مشكلات آنها رابررسي نمود.در ادامه از مدرسه قديمي و معابر روستايي و جايگاه مواد نفتي بازديد و مسائل و مشكلات روستا توسط دهيار و اعضاي شورا ارائه كه پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقررگرديد اداره آبفاي روستايي حداكثر ظرف يكماه نسبت به اصلاح شبكه اب روستا اقدام لازم معول نمايد .

مقررگرديد اداره تربيت بدني نسبت به تحويل وسايل ورزشي به دهياري  اقدام لازم معمول نمايد .

مقررشد اداره بنياد مسكن نسبت به آسفالت و زير سازي خيابان اصلي روستا اقدام لازم معمول نمايد.

مقررگرديدبحث احداث خانه بهداشت توسط بخشداري مركزي و شبكه بهداشت پيگيري گردد.

مقررشد آموزش و پرورش نسبت به تحويل مدرسه قديمي روستا به دهياري اقدام نموده و دهياري نسبت به تعمير و تجهيز اتاقهاي اين مدرسه جهت استقرار پزشك و راه اندازي كتابخانه عمومي اقدام نمايد.

مقررشد اداره منابع طبيعي زميني مناسب جهت زمين فوتبال دهياري تحويل نمايد و بخشدارمركزي و دهيار پيگير موضوع باشند.

مقرر شد شبكه بهداشت و درمان هفته اي يك روز در اين روستا مستقرگردد.

مقررشد ديهاري نماينده اي  راجهت تحويل سهميه آذوقه دام روستا به مديريت جهادكشاورزي معرفي نمايد .ضمناًانباري مناسب جهت اين كار لازم است .

مقررشد آبفاي روستايي ظرف مدت ده روز طرحي جهت رفع كمبود اب روستا به خصوص در فصل تابستان تهيه و به فرمانداري ارائه نمايد .

 مقررشد منابع طبيعي در خصوص مجوز چاه آبشخور دام پيگيري و اقدام لازم معمول نمايد .

 مقررشد به ده نفر از جوانان بيكار روستا از طريق كميته امداد تسهيلات خود اشتغالي پرداخت گردد.كه در اين خصوص مقررشد دهياري افراد واجد شرايط را به كميته امداد معرفي نمايد.

مقررشد بخشداري مركزي در خصوص ساخت خانه عالم را پيگيري لازم معمول نمايد.

 

شهرياري سفلي:

در ابتدا از مركز تلفن روستا بازديد گرديد و در ادامه خانه بهداشت ،معابر روستاو مدرسه نيز مورد بازديد مسئولين قرارگرفت و مسائل و مشكلات روستا نيز توسط دهياروشورا ارائه كه تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقررشد در خصوص عدم پوشش شبكه استاني با صدا و سيماي استان مكاتبه گردد .

مقررشد شبكه بهداشت و درمان نسبت به نصب  تابلو خانه بهداشت اقدام نمايد .

مقررشد با خود ياري اهالي روستا معابر و كوچه ها توسط بنياد مسكن زير سازي و اسفالت گردد.

مقررشد اداره برق نسبت به افت ولتاژ برق و...اقدام لازم معمول نمايد .

مقررشد ميراث فرهنگي نسبت به احداث مجتمع بين راهي و احداث سرويس بهداشتي در جوار يادمان شهدا روستاي شهرياري سفلي اقدام نمايد .

روستاي سلام اباد چاه منج :

در ادامه ضمن اداي احترام به شهيد گمنام روستاي شهرياري سفلي برابر زمان تعيين شده وراس ساعت 11 با نيم ساعت تاخير وارد روستاي مذكور شده و فرماندار و مسئولين از معابر،مسجد،منزل محرومين و غيره بازديد و دهيار وشوراي روستا مسائل و مشكلات را ارائه و پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقررشد بنياد مسكن نسبت به طرح هادي روستا پيگيري نموده و حداكثر تا پايان سال طرح هادي ارائه گردد.

مقررشد اداراه راه و ترابري با همكاري بيناد مسكن نسبت به زير سازي خيابان اصلي روستا اقدام نمايد .

مقررشد كميته امداد به 15 نفر از جوانان روستا تسهيلات خود اشتغالي پرداخت نمايد.ضمناً دراين خصوص دهيار جواناني را كه داراي شرايط لازم مي باشند به كميته امداد معرفي نمايد .

مقررشد بانك كشاورزي شعبه چاهك به 5 نفر از جوانان روستا تسهيلات خوداشتغالي پرداخت نمايد .

مقررشد آقاي محمودي به اتفاق بخشدار ضمن بررسي كارشناسي نسبت به استقرار واحد هاي دامي در صورت امكان احداث مجتمع هاي دامداري در روستا ها اقدام لازم معمول نمايند.

مقررشد اداره اوقاف مساعدت لازم جهت ساخت مسجد روستا معمول نمايد .

مقررشد دهيار روستا زمين مورد نياز جهت احداث خانه عالم واگذار نمايد .و اداره تبليغات اسلامي نسبت به احداث اين پروژه اقدام نمايد.

مقررشد دهياري از اعتبارات موجودروستا  جهت احداث ساختمان غسالخانه اقدام نمايد .

مقررشد كميته امداد نسبت به تحت پوشش قراردادن خانواده كرمي اقدام نمايد.

روستاي بختياري:

در ادامه بازديد راس ساعت 40/12وارد روستا بخيتاري شده ودر ابتدا فرماندار ضمن اداي احترام به تنها شهيد روستا به سر قبر اين شهيد رفته و بعد از قرائت فاتحه از خانواده شهيد دميري بازيد نمودند و در ادامه از مخابرات روستا بازديد وجهت بررسي مسائل و مشكلات در جمع مردم روستا در مسجد به ارائه سخنراني پرداخته وپس از ارائه مسائل و مشكلات توسط مردم و پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقررشد دهياري روستا ضمن هماهنگي با آموزش و پرورش نسبت به تحويل مدرسه قديمي و تعمير وتجهيز ان جهت راه اندازي كتابخانه عمومي اقدام نمايد.وضمناًكتابخانه به نام شهيد دميري نامگذاري گردد.

مقررشد دهياري از اعتبارات خود جهت ساخت غسالخانه اقدام نمايد .

مقررشد بنياد مسكن نسبت به آسفالت و زير سازي معابر اقدام نمايد.

مقررشد ادارات آب ،برق وتلفن نسبت به ارائه خدمات واحدهاي بنياد مسكن اقدام نمايد.

مقررشد امكانات ورزشي توسط تربيت بدني به دهياري تحويل گردد.

مقررشد كميته امداد نسبت به پرداخت قبوض آب ،برق و تلفن خانواده هاي تحت پوشش اقدام نمايد.

در خصوص مجتمع دامداري مقررشد همانند ساير روستا ها بخشدار مركزي به اتفاق اقاي محمودي ضمن بررسي كارشناسي اقدام نمايند.

روستاي باغ معدن:

فرماندار و مسئولين شهرستان ساعت 14 با يك ساعت تاخير وارد روستاي باغ معدن شده و از معابر روستا ،چاه آْب آشاميدني و منزل محرومين بازديد و پس از ارائه مسائل و مشكلات توسط دهيار تصميماتي درجهت رفع اين مشكلات اتخاذ گرديد.كه به شرح ذيل مي باشد.

مقررشد كميته امداد نسبت به پرداخت مابه التفاوت كرايه ميني بوس دانش آموزان روستا اقدام نموده تا ميني بوس مذكوردانش آموزان را از محل روستا اياب و ذهاب نمايد .

مقررشد خانواده سكينه بيگي از محرومين روستا توسط كميته امدا تحت پوشش قرارگرفته وحمايت گردد.

مقررگرديداداره ابفاي روستايي نسبت به تكميل آبرساني به روستاي مذكور ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

مقررشد مشكل روشنايي و.....توسط اداره برق بررسي و اقدام گردد.

مقررشد دهياري روستا جهت آسفالت و ساخت جاده به اداره راه درخواست بدهد و و اداره راه اقدام لازم معمول نمايد.

روستاي چاهك :

در ادامه سفر اعضاي شوراي اسلامي اداري شهرستان راس ساعت 15 وارد روستاي چاهك شده و پس از صرف ناهار در محل مسجد آن روستا در بين مردم حاضر شدند در ابتداي اين مراسم امام جمعه محترم شهر هرات به ايراد سخنراني پرداخته و در ادامه فرماندارمحترم نيز ضمن سخنراني به سوالات مردم پاسخ دادند در ادامه مسائل و مشكلات بررسي كه تصميماتي به شرح ذيل اتخاذگرديد.

مقررشد آموزش و پرورش نسبت به محوطه سازي دبيرستان شهيد زارعي محل فعلي دبستان شهيد مدني اقدام لازم معمول نمايد .

مقررشد دهياري روستا نسبت به تامين و معرفي مكان مناسب جهت راه اندازي كتابخانه عمومي به بخشداري اقدام لازم معمول نمايد.

مقررشد جهاد كشاورزي نسبت به تامين كود شيميايي مورد نياز باغداران اقدام لازم معمول نمايد .

مقررشد تعاون روستايي نسبت به پرداخت مطالبه فروش ذرت كشاورزان اقدام لازم معمول نمايند.

مقررشد اداره برق نسبت به برق رساني به مجتمع صنعتي بالا دست جاده بختياري اقدام نمايد.

روستا ي هاشم آباد چاهك:

آخرين روستايي كه مورد بازديد قرارگرفت هاشم اباد بود معابر روستايي ،حسينيه،و غيره مورد بازديد فرماندار و مسئولين واقع و مسائل و مشكلات توسط دهيار روستا ارائه كه پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقررشد طرح هادي روستا توسط بنياد مسكن پيگيري و اقدام گردد.

مقررشد بنياد مسكن نسبت به اصلاح و زير سازي آسفالت معابر روستا اقدام نمايد .

مقررشد آبفاي روستايي نسبت به اصلاح شبكه آب و تكميل طرح آبرساني در دست اجرا اقدام نمايد.

مقررشد بخشدار مركزي در خصوص آسفالت راه روستايي هاشم آباد تا فيض آبادپيگير و اقدام لازم معمول نمايد.

 

گزارش تصويري :

گزارش تصويري چهارمين سفر شهرستاني فرماندار و مديران شهرستان (دهستان چاهك)