امام جمعه هرات:

امام جمعه هرات ضمن تقدیر و تشکر از  اهتمام مسئولین بنیاد مسکن استان و شهرستان به امر مسائل فنی و معماری در ساخت وساز شهر و روستایی خاطر نشان ساخت: امروزه باید فرهنگ ساخت و ساز شهر و روستا را به سمت  فرهنگ معماری سنتی اسلامی سمت وسوق دهیم.

وی افزود :ما باید  فرهنگ معماری سنتی اسلامی  را در بین مردم  نهادینه کنیم و به آن به عنوان یک ارزش  نگاه کنیم.

حجه الاسلام فاطمی در توجه ناظرین و مسئولین امر به کیفیت مصلح بکاررفته در ساخت و سازه های مردم تاکید کرد : ناظرین مدافعین حق و حقوق مردم در امر ساخت و ساز می باشند و باید نسبت به استفاده مردم از  مصالح با کیفیت در ساخت و سازه های مساکن خود  ، آنان را آگاه سازند.

وی همچنین مسکن مهر و تسریع در امر مسکن را یکی از اقدامات خوب دولت نهم ارزیابی کرد .