فرماندار خاتم طي بازديدي كه بعد از ظهر ديروز از محل احداث پروژه عظيم سد مخزني هرات انجام داد از نزديك در جريان مراحل اجرايي پروژه قرار گرفت . ايشان در اين بازديد از مراحل تجهيز كارگاه شامل احداث خوابگاههاي كارگران ، مهندسان و مشاوران ، غذا خوري ، آشپزخانه ، نماز خانه ، انبارها و ساير تاسيسات مربوطه ديدن كرد.

وي در اين بازديد ضمن تسليت درگذشت مهندس اردلان از مهندسين اجرايي پروژه كه چند روز پيش در سانحه تصادف در نزديكي محل سد جان خود را از دست داد از خداوند متعال براي ايشان آمرزش و براي خانواده آن مرحوم طلب صبركرد.

فرماندار خاتم همچنين در حاشيه اين  بازديد گفت : پروژه عظيم سد مخزني هرات از پروژه هاي سفر اول رياست جمهور به استان يزد مي باشد كه معطل مانده بود و با پيگيري هاي مستمر انجام شده و توجه ويژه استاندار محترم به اين پروژه كه حقاً قابل تقدير است و انشاءا... با توجه به تواتمندي پيمانكار به جاي 54 ماه در 48 ماه به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود : اين پروژه تاكنون بيش از 60 نفر از نيروهاي بومي را به كار گرفته است و در آينده تا حدود 350 نفر اشتغالزايي خواهد داشت كه لازم است عمدتا از نيروهاي بومي شهرستان باشند.

گفتني است اين سد بر روي رودخانه اعظم خوانسار كه تنها رودخانه دائمي استان يزد است احداث خواهد شد و تاثير بسزايي در آينده صنعت و كشاورزي  اين شهرستان محروم خواهد داشت.

رستگار خبرنگار شهرستان خاتم