اجراي تئاتر 30/6/59 طي دو شب گذشته در سالن كانون آيت الله خاتمي  شهرستان خاتم با رويكرد دفاع مقدس اجرا شد.

بر اساس اين گزارش نويسندگي اين تئاتر را كرامت يزداني و كارگرداني آن به عهده حامد مهريزي زاده از هنرمندان يزدي بود.

اين گزارش مي افزايد : در مجموع طي دو شب و طي 4 سانس 1400 نفر از اين تئاتر كه توسط گروه هنري پاييژه اجرا شد ديدن كردند.

گفتي است : تئاتر30/6/59  و نمايشگاه كتاب و كارگاه زنده خوشنويسي از برنامه هاي جنبي اولين يادواره سرداران و 114 شهيد شهرستان خاتم بود

رستگار خبرنگار شهرستان خاتم