فرماندار با اشاره به عملكرد نهضت سواد آموزي در 6 ماه گذشته افزود با عنايت به اعلام مسئول نهضت سواد آموزي شهرستان بيش از 386 نفر در دوره هاي مقدماتي و تكميلي  مشغول به تحصيل مي باشند كه علاوه بر كتابهاي درسي از آموزشها و مهارتهاي اساسي زندگي و شغلي ، قرائت صحيح نماز ، احكام نيز بهره مي برند.
وي در ادامه با توجه به فعاليتهاي نهت سواد آموزي اظهار اميدواري نمود انشاءا... با خدمات آموزشي اين نهاد آموزشي شاهد رفع كم سوادي و بي سوادي در شهرستان بوده و بتوانيم زمينه هاي رشد و ترقي را بخصوص در زمينه ها ي علمي در بين اين قشر طي نمائيم .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم