فرماندار در ادامه افزود بر اساس پيش بيني و برنامه ريزي انجام شده عمليات احداث اين سد 54 ماه به طول خواهد انجاميد و تاكنون تمامي كارها از قبيل تجهيز كارگاهها و تاسيسات جانبي بر اساس برنامه ريزي انجام و عمليات خاكبرداري و احداث راههاي ارتباطي و همچنين نمونه برداري لايه هاي زيرين تا عمق 100 متري در حال انجام است و انشاءا... از اوايل ديماه عمليات ساخت سد عملا" آغاز خواهد شد .

آقاي امامي اظهار داشت در اوج ساخت اين سد بيش از 700 نفر نيرو مشغول به كار خواهند شد و بعد از ساخت و بهره برداري از سد نيز تقريبا" 300 نفر نيرو دائما" در رابطه با سد مشغول خواهند شد و انشاءا... با بهره برداري اين طرح عظيم شاهد توسعه و احداث صنايع ، افزايش سطح زير كشت اراضي كشاورزي و ... خواهيم بود.

فرماندار در پايان تصريح كرد ميزان ذخيره اين سد 25 ميليون متر مكعب و بيش از 5 كيلومتر دهنه اين سد زير آب خواهد رفت.