فرماندار شهرستان در اين بازديد از فرماندهي انتظامي شهرستان جناب سرهنگ مكي جانشين ايشان سرگرد بيگلري و كليه پرسنل زحمتكش نيروي انتظامي شهرستان كه با هوشياري كامل و بسيار زيركانه و بدون هرگونه درگيري موفق به كشف اين مقدار مواد مخدر شده اند تقدير و تشكر به عمل آورد .

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم