امام جمعه مروست:

امام جمعه مروست افزود : خون شهيد بهشتي و يارانش موجب رسوايي جبهه كفر و نفاق شد .
وي خاطر نشان كرد: اين شهيدان والامقام با نثار جانشان به ملت ما درس بيداري و هوشياري در مقابل جبهه كفر و نفاق داخلي را نشان دادند .
امام جمعه مروست تاكيد كرد: بايد همواره راه و مرام اين شهيد و همه شهداي والامقام در بين مردم ما زنده بماند و همه سيره و روش عملي آنها را الگوي خود قرار دهند.
حسيني همچنين به شهادت حضرت امام موسي بن جعفر(ع) و مبعث پيامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) اشاره كرد .ك/2
7536/1968