فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم:

سرهنگ عطایی فرمانده ناحیه مقاومت بسج خاتم ضمن تقدیر و تشکر از توجه مسئولین به امر محرومیت زدایی در این شهرستان  و حضور در این بازدید تقدیر و تشکر نمودند و ابراز داشتند یکی از ماموریتهای بسیج کمک به دولت در جهت رفع محرومیت زدایی  در تمام نقاط کشور می باشد که این امر در قالب بسیج سازندگی تحقق می یابد.

وی ضمن مهم ازریابی کردن مقوله محرومیت زدایی از تمامی نقاط این میهن اسلامی خاطر نشان ساخت: یکی از رسالتهای بسیج رفع محرومیت زدایی است و این امر به حوال قوه الهی با کمک مردم و مسولین تا کنون موفق بوده است و در آینده نزدیک شاهد نتایج این طرحها می باشیم.

در ادامه سرهنگ عطایی ضمن مقدم شمردن ارزش بسیج سازندگی به سخنی از مقام عظمای ولایت اشاره داشتند که فرموده بودن "جهاد سازندگی جهاد فی سبیل ا... است " و افزودند این سخن مقام معظم رهبری گویای همین مطلب است که ارزش بسج سازندگی بالاتر از جهاد در خداست.

در پایان فرمانده ناحیه مقاومت خاتم  تاکید کرد امروزه بسیج چشم و چراغ و پشتیبان این ملت هست و رمز موفقیت بسیج پیوند با خدا و ولایت است.