بسيج شجره طيبه اي است كه به سمت معمار كبير انقلاب و باغبان الهي اين باغ پردرخت در سرزميني كاشته شد كه قرنهاست مهد عشق است و آميخته با عطر ولايت وسوخته با سوز سينه مردان و زناني است كه در دوران هشت ساله جنگ تحميلي زيباترين تابلوهاي ايثار و فداكاري همراه با نجابت و فروتني و توام با شجاعت و رشادت را را ترسيم كرده بطوريكه امروزه اقتدار، عزت و عظمت بسيجيان بر جاي جاي دنيا سايه افكنده و نظام جمهوري اسلامي با نام بسيج تفسير ، تشريح و تبيين مي شود و همانطور كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) فرمودند بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. اينجانب اين هفته مقدس را خدمت خانواده هاي معظم شهداء ، جانبازان و ايثارگران و فرماندهي محترم ناحيه مقاومت بسيج سپاه خاتم و بسيجيان غيور و دلاور كشور بويژه بسيجيان عزيز پايگاههاي مقاومت شهرستان كه در تمامي عرصه ها و صحنه ها فعاليت پر شور و صميمانه داشته و دارند تبريك عرض  مي نمايم .

سيد ناصر امامي

   فرماندار خاتم