به مناسبت هفته محيط زيست

عطايي بخشدار مركزي  در اين مراسم با بيان اين موضوع كه حفاظت از محيط زيست از جمله وظايف بشريت مي باشد افزود: امروزه شما كودكان و نوجوان در مقوله حفاظت از محيط زيست مي توانيد نقش بسزايي ايفا كنيد

وي ضمن تشكر از متوليان اين همايش تصريح كرد: حفاظت از محيط زيست عادتي است كه بايد از كودكي آموخته شود تا به يك باور ذهني تبديل شود؛ اين باور كودك را موظف مي كند تا از يگانه زيستگاهي كه در آن زندگي مي كند به بهترين شكل ممكن نگهداري  كند

در پايان اين همايش  به نفرات برتر مسابقه به پاس قدرداني و تشكر  جوايز ارزنده اي اهداءگرديد.