وي در جريان اين بازديدها از نزديك در جريان مسايل و مشكلات مطرح شده از سوي خانواده آن شهداي جنگ تحميلي قرار گرفت و ضمن تبريك هفته بسيج به آنان در ارتباط با موارد مطرح شده قول پيگيري داد .
گفتني است در اين بازديدها سرهنگ عطايي فرمانده سپاه ناحيه خاتم و ابراهيمي نسب بخشدار مروست فرماندار را همراهي كردند .

تصاوير مرتبط :

 گزارش تصويري بازديد فرماندار ، فرمانده سپاه ناحيه خاتم و بخشدار مروست از خانواده شهيدان محمد دانشور ، سيد رسول حسيني ، سيد حسين حسيني و اصغر فلاحتي