اين همايش با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد شروع شد . ابتدا در اين همايش حجه الاسلام فاطمي ضمن عرض خير مقدم به دكتر اردبيلي ، مدعوين و  فعالين فرهنگي امر ازدواج در مورد نظراتي كه در مورد غريزه جنسي بيان ميكنند فرمودند كه در اين مسئله با نگاه افراط و تفريطي مواجه هستيم نگاه تفريطي نگاه بغض آلود به غريزه جنسي است و اساسا" منكر ازدواج هستند و در مكاتب عرفاني نو ظهور مبارزه با شهوت جنسي و آئين هاي جيين و بوديسم غريزه جنسي را فتنه ميدانند و به نوعي تختعه كرده اند و زن را عامل بدبختي انسان ميدانند كه اين نگاه در اسلام مردود است . در ديدگاه افراطي كه امروزه در غرب شاهد هستيم ريشه تمام عقده هاي دروني و رواني انسان و هنجار شكني هاي اجتماعي و بحرانهاي اخلاقي ناشي از اين است .

اما يك ديدگاه ديگر كه اعتدال آميز است و آن ديدگاه ارزشمند اسلام است . ديدگاهي كه در خصوص اشباء غريزه جنسي مسئله ازدواج را ميداند.  

سپس جناب آقاي مزيكي مسئول دفتر امور تربيتي سازمان جوانان استان يزد ضمن عرض خير مقدم به امام جمعه و دكتر اردبيلي و نيز فعالين فرهنگي امر ازدواج اظهار داشتند كه هدف از برگزاري اين اجلاس ابتدا شناسائي و تشكيل شبكه فعالين امر ازدواج در استان و شهرستانها و شروع به فعاليت آن و در ادامه نيز چند نكته رادر ذيل اين اهداف متذكر شدند كه عبارت بود از:

 آسيب هاي جامعه متوجه جوانان است كه ميتوان از فضاهاي باز رسانه اي ماهواره اينترنت و معضلات آن نام برد .

بالابودن آمار مجردين .

آمارهاي نگران كندده طلاق .

به ازدواج به عنوان يك حركت عظيم فرهنگي نگاه شود .

بحراني بودن وضعيت موجود كه بايد به آن توجه كنيم .

مشكل اول آمارهاي ارائه شده و دوم مسكن و اشتغال است كه مطرح ميشود اما در نگاه اهميت ازدواج اين هم درست نيست اقتصاد رامشكل اصلي فراروي ازدواج بدانيم و اين امر وقتي محقق خواهد شد كه فرهنگها اصلاح شود . و در ادامه سخنانشان به افتتاح شبكه فعالين ازدواج كه بعنوان شبكه شفا نام گذاري شده است در روز اول ذي الحجه در استان اشاره و بخشهاي نه گانه اين شبكه را با موضوعات  آموزش – مشاوره – پژوهش و آمار – بانك اطلاعات جامع – همسر يابي – امور شهرستانها – منايع انساني – توليدات فرهنگي – رسانه و مطبوعات IT  معرفي و از جشنواره استاني زوج خوشبخت ايراني خبر دادند كه در شهرستانها نيز انجام اين كار بر عهده كميته سامان ازدواج گذارده شده است .

در ادامه برنامه هاي اين اجلاس جناب دكتر اردبيلي در ابتداي سخنانشان ضمن عرض سلام به روحاتين معزز و فعالين فرهنگي امر ازدواج به بيان سخن در موضوعات اهميت و جايگاه ازدواج در زندگي هر فرد پرداختند و خاطرنشان كردند كه در هر انسان ، يك جامعه مجازي وجود دارد و در خارج به عنوان اينترنت مي توان نام برد كه ابتدا به عنوان ابترانت يعني داخلي و بعد با گسترش فعاليت به اينترنت يعني جهاني ناميده شد كه ما هر دو روش را در جامعه كنوني خود داريم .

      ايشان روشها همسريابي را سنتي (عرف محور )و مدرن (جامعه محور) مطرح نموده و مزاياي و معايب اين دو روش در پسران و دختران و روشها و مزاياي آشنا شدن با ازدواج در جوانها را هدفمندي در انتخاب ، هدفمندي در ادامه و مديريت زمان با ارئه توضيحات و راهكارها ي مؤثر برشمردند .

      در پايان اين همايش نيزسوالاتي به عرض استاد رسيد و ايشان نيز با آكاهي و تجربه خود به سوالات جواب دادند . 

 ضمنا" به مدعوين در ابتداي همايش بسته فرهنگي و پذيرائي اختصاص داده شد .