گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی

گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی شعب انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات درشهرستان خاتم