گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از بررسي روند توزيع كپن نفت سفيد و گاز مايع در بازديد از ادارات پست و بازرگاني و دفاتر فناوري