گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره پست و بررسي روند توزيع كالا برگ